1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
package main

import "fmt"

func findprimes(number int) bool {
// 质数本身就能被1和本身整除,所以可以直接筛选2~n-1的数字
for i := 2; i < number; i++ {
if number%i == 0 {
return false
}
}
// 筛选出来的也就只要判断是不是大于1就可以,如果是1就False如果不是就True
if number > 1 {
return true
} else {
return false
}
}

func main() {
fmt.Println("Prime numbers less than 20:")

for number := 1; number <= 20; number++ {
if findprimes(number) {
fmt.Printf("%v ", number)
}
}
}